Bijdrage Loomans Gebieds­ont­wik­keling Maas­tricht


21 januari 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft dezelfde vragen als de CDA-fractie – waarom een grootschalig distributiecentrum op deze volkomen ongeschikte plek? Een plek waarvan de gemeenteraad van Maastricht al heeft uitgesproken dat woningbouw de gewenste en meest ideale bestemming is? De buurtraad Limmel heeft dit allemaal haarfijn uitgelegd. Aldaar droomt men van een Limmel aan de Maas. Dit wordt echter bruut verstoord door een megaloods middenin een rustige woonwijk te gaan bouwen.

Wat is dit voor ondernemerschap dat je dan toch nog even snel een aanvraag voor een distributiecentrum indient onder het oude bestemmingsplan? Terwijl je notabene zelf geschikte locaties in bezit hebt op een andere locatie? Dit heeft niets met maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken. Wel met het glippen door de mazen van de wet, misschien zelfs op zoek naar een schadevergoeding. Wij zouden als Provinciale Staten een expliciete uitspraak moeten doen om de tegengeluiden van de gemeente Maastricht hierin te ondersteunen. Het lijkt ons dat de betreffende ondernemer die brede weerstand, in de politiek, in de omgeving, dan niet kan negeren. Graag een reactie van de gedeputeerde.