Bijdrage Loomans Voort­gangs­rap­portage VDL Nedcar


7 oktober 2022

Voorzitter,

U moet het mij niet kwalijk nemen maar iedere keer als ik de naam VDL hoor denk ik aan het Sterrebos. Maar helaas las ik in de toelichting bij dit agendapunt dat mijn inbreng alleen mag gaan over eventuele wijzigen/afwijkingen in de voortgang en dat ik dus niks mag zeggen over het Sterrebos. Dat lijkt me ook terecht, omdat de naam van het Sterrebos helemaal niet voorkomt in deze voortgangsrapportage. Ik zal me daarom inhouden en het Sterrebos verder niet meer noemen. Met een uitzondering, omdat er natuurlijk natuurcompensatie moet worden uitgevoerd voor de vernietiging van het Sterrebos. Bij de voortgang van de kwantitatieve compensatie (A2, Thema 3) staat een groen stoplicht, maar als ik de berichten die ik op social media voorbij heb zien komen moet geloven gaat het met de kwalitatieve aspecten van de compensatie niet goed. Eerder heb ik ook om een nadere definitie van en meetcriteria voor die kwaliteit gevraagd, maar helaas is mij onduidelijk hoe het daar nu mee staat. Kan de gedeputeerde daarom nadere toelichting geven op de kwalitatieve stand van zaken van de natuurcompensatie, o.a. voor de kap van het Sterrebos. En bij de natuur die financieel gecompenseerd moet worden: wat is (of wordt) er met dat geld gedaan?

Verder heb ik mij verbaasd over het groene stoplicht bij A2, Thema 1: De acquisitie van nieuwe opdrachtgevers. Gezien de dodelijke stilte bij VDL over deze acquisitie kan ik mij niet voorstellen dat de situatie op 1 juli op schema lag. Graag toelichting van de gedeputeerde.

Bij B8 staat vermeld dat er archeologische vondsten zijn gedaan. Kan de gedeputeerde daar meer informatie over geven?

En dan lees ik in bijlage 1 nog de criteria voor de Go/No Go die voorzien is voor oktober 2022. Oh, dat is deze maand al! Maar als ik globaal een inschatting maak betreffende het wel of niet realiseren van de 5 criteria, dan denk ik dat we met een besluit niet hoeven te wachten tot 31 oktober, maar vandaag al de knoop door kunnen hakken om de gunning van de infrastructurele aanpassingen op te schorten. En gezien de “uitzonderlijke prijsstijgingen”, die volledig ten laste van de Provincie zullen komen, lijkt ons dat een welkom besluit. Per slot van rekening hebben wij als Provincie op dit moment heel andere prioriteiten. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Programmaplan 'Samen naar een waterrobuust Limburg'

Lees verder

Inbreng Boven Informatieveiligheid en -toegankelijkheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer