Bijdrage Loomans Polestar Circular Debt Fund


9 februari 2023
Voorzitter,

Zoals u ongetwijfeld weet werkt de Rijksoverheid samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Maar helaas is de weg naar deze circulaire economie nog lang en vol valkuilen.

Het is daarom goed dat ook de provincie de transitie naar circulariteit stimuleert, niet alleen via een beleidskader, maar ook door financiële steun te geven aan circulaire projecten en innovatieve verduurzaming. Dat deze steun nu ook vertaald is in het oprichten van een investeringsfonds, het Polestar Circular Debt Fund, klinkt goed en ook dat de voorwaarden voor cofinanciering van dit fonds al ruimschoots zijn overtroffen.

Maar tegelijkertijd blijven wij opnieuw met het gevoel zitten dat er hier weer een nieuw financieel product in de markt gezet wordt, waarbij uiteindelijk een positief financieel rendement zwaarder zal wegen dan het maatschappelijk rendement dat te behalen is door de circulariteit een daadkrachtige impuls te geven. Ook het statenvoorstel draagt bij aan deze indruk, omdat het uitgebreid ingaat op allerlei financiële aspecten en weinig concreet wordt over de te behalen circulariteitsdoelen. Het geeft zelfs al een “winstwaarschuwing” dat we als provincie straks niet veel te zeggen krijgen over de investeringen van het fonds.

Wij vinden het daarom van groot belang dat de provincie ervoor kiest om de weinige invloed die ze nog wel kan uitoefenen, via de zetel in de participanten-vergadering, laat invullen door onafhankelijke persoon met onmiskenbare kennis van, en ervaring met, circulariteit, en niet door een volgende financieel expert. De rol van een “luis in de pels” die kritisch meekijkt bij de keuzes die het fonds maakt. Die controleert of de aanvragen die worden gehonoreerd voldoende invulling geven aan het circulaire beleid van de provincie en daarvoor jaarlijks rapporteert aan PS. Zo’n invulling geeft ons nog enige hoop dat hier ook het maatschappelijk doel bereikt wordt, en we willen op dit punt dan ook graag een toezegging van de gedeputeerde.

Daarnaast willen we er nog op wijzen dat de ZRK er al vaker op heeft gewezen dat de provincie bij participaties na moet denken over een exit strategie. Als op termijn zou blijken dat het fonds onvoldoende impact heeft op het bevorderen van de circulaire economie dan moet PS niet schromen om het fonds weer te verlaten. Het lijkt ons daarom goed als deze strategie wordt uitgewerkt en binnen 6 maanden wordt aangeboden aan PS.

Wij horen graag de reactie van het college.

Dankuwel

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Loomans Afsprakenkader Enexis inzake Rijksparticipatie

Lees verder

Bijdrage inzake Rapport Zuidelijke Rekenkamer meta-evaluatie integriteit provincie Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer