Bijdrage Plusquin Jaar­stukken 2020


1 oktober 2021

Voorzitter,

Wij willen ingaan op subsidies voor elektrisch vliegen, het beweerde publieke belang van MAA en de uitvoering van het exotenbeleid.

Allereerst de investeringen in MAA. Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij dit slechte investeringen vinden. Neem nou de onderzoeken naar elektrisch vliegen.[1] Aan de hand van een voorbeeld vragen wij ons af of de provincie deze onderzoeken wel zou moeten steunen.

Onlangs landde er een klein elektrisch vliegtuigje op MAA. Het werd onthaald alsof Amelia Earhart MAA aandeed, maar het was slechts een toestel dat niet vliegt bij te veel wind of te weinig zicht. Zelfs het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum stelt dat het ‘nogal weersgevoelig’ is.

Daarbij heeft het een actieradius om 1 uur te vliegen. En dan moeten de weersomstandigheden dus nog uiterst gunstig zijn ook. De directeur van MAA omschreef het elektrisch vliegen van 5 jaar geleden misschien nog wel het best. Hij noemde elektrisch vliegen van toen nog luchtfietserij.

Voorzitter, voor ons is elektrisch vliegen dat nog steeds: luchtfietserij. Dat wordt wel duidelijk aan de hand van dit voorbeeld. Waarom moet de provincie Limburg een bijdrage leveren aan onderzoeken om elektrisch te vliegen? En is dit wel een zinnige en zuinige besteding van belastinggeld?

Daarbij lezen wij dat MAA door ‘werkgelegenheid en logistiek het publiek belang van Limburg zou dienen’.[2] Wij vragen ons af deze termen niet ingehaald zijn door de realiteit. Zeker nu gebleken is dat verschillende onderzoeken naar de werkgelegenheid onjuist bleken.

Het Erasmus Centre werd door de integriteitscommissie van de Erasmus Universiteit op de vingers getikt toen het tot 3.300 banen bij MAA kwam.[3] Onderzoeksbureau Ecorys peilde 1760 banen, maar ook deze uitkomst is onzeker. De Denktank-MAA komt op maximaal 560 banen.

Hoe kan het dan dat deze termen nog steeds voorkomen in de Jaarstukken? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, tot slot: de natuur. Wij vinden hier het exotenbeheer in terug. Om de biodiversiteit te beschermen, kunnen invasieve exoten verwijderd of beheerst worden. En dit kan dus niet ‘bij hinder voor burgers’, zoals wij in de Jaarstukken lezen.[4] Dit is immers geen geldige reden om tot exotenbeheer over te gaan. Wij hopen dan ook dat het exotenbudget daar niet voor aangewend is. Kan de gedeputeerde dat bevestigen?

In totaal wordt voor het exotenbeleid €200.000 per jaar begroot. Daarbij zijn wij na ingrijpen verplicht om herstelmaatregelen te nemen, bijv. door het planten van een inheemse soort na het verwijderen van een exoot. Daar hebben wij een motie voor ingediend, en door de toenmalige portefeuillehouder is toegezegd om aan deze herstelverplichting te voldoen.

Hierover vinden wij echter niets terug in de Jaarstukken. Kan de gedeputeerde bevestigen dat deze herplantverplichting deel uitmaakt van het Limburgse exotenbeleid? En wordt hier daadwerkelijk uitvoering aan gegeven?

Dank u wel.

[1] Jaarstukken, p. 36.

[2] Jaarstukken, p. 389.

[3] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210722_96815986.

[4] Jaarstukken, p. 242.