Bijdrage Loomans Finan­cie­rings­aan­vraag Watersley Sports


11 maart 2022

Voorzitter,

Op het 1e oog ziet dit statenvoorstel er heel compleet uit: een ondernemer wil geld lenen voor renovatie en herbestemming van opstallen, niet zijnde het monumentale kloostergebouw, om het Watersley terrein om te vormen tot een campus met woon-, opleidings-, trainings en evenementfaciliteiten op sportgebied. Aan alles lijkt in het statenvoorstel gedacht want er wordt zelfs aandacht gegeven aan de effecten op CO2 en stikstof gebied en de relatie met de coronacrisis. Het risico voor de provincie als leningverstrekker lijkt klein, dus als PS even wil tekenen bij het lijntje is iedereen blij.

Nou, niet iedereen, want de PvdD is niet blij. Het is op zijn zachts gezegd curieus dat de effecten voor de natuur onbesproken blijven, terwijl daar ook in het afgelopen jaar al het nodige over te doen geweest is. Voor wie hiervan niet op de hoogte is: Watersley heeft zonder vergunning bomen gekapt en een mountainbike circuit aangelegd in een waardevol hellingbos, goudgroene natuur, waardoor de nodige schade is aangebracht. Toen vervolgens Watersley WEL een vergunning aanvroeg voor de kap van nog eens 500 bomen en het inrichten van een verkooppunt voor ijs heeft de gemeente Sittard-Geleen een ecologisch onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau BRO. Beide vergunningsverzoeken zijn vervolgens door de gemeente afgewezen.

BRO geeft in de conclusies van het onderzoek aan dat Watersley een aantal acties zou moeten uitvoeren om de schade door de eerdere niet-vergunde bomenkap en het MTB-circuit te compenseren. Daarnaast geven ze aan kritisch te zijn op de voornemens van Watersley om in de toekomst evenementen te organiseren met tot wel 10.000 bezoekers, om de toegang tot het terrein te beperken door het afsluiten van onder andere een aantal wandelpaden, en het plan om 9 follies, zeg maar kleine gebouwtjes waarin bijvoorbeeld kleinschalige horeca gevestigd zou kunnen worden, op het terrein te plaatsen. Men geeft dan ook aan dat zij vinden dat de ontwikkeling van het bedrijf Watersley moet passen en in balans moet zijn met de grote natuurwaarden van het Kollenberg gebied waar Watersley onderdeel van uitmaakt.

Wij horen graag van de gedeputeerde waarom de gevolgen voor de natuur in het voorliggende statenvoorstel niet besproken worden, en of hij bereid is het SV daarmee uit te breiden. Daarnaast horen wij graag of hij bereid is leningaanvrager Watersley te laten aantonen dat hun plannen NIET in strijd zijn met ecologische en maatschappelijke belangen en welke maatregelen zij al genomen hebben en nog gaan nemen om eerder aangerichte schade te compenseren.

Dank u wel