Bijdrage commissie RLN en monde­linge vragen


22 mei 2018

Voorzitter,

De afgelopen week is Limburg opgeschrikt door twee grote stalbranden op kippenbedrijven waarbij in totaal 34.000 dieren zijn omgekomen. De teller staat daarmee dit jaar al op 95.000 dieren. Waar in eerdere jaren zo’n 90.000 slachtoffers van stalbranden vielen te betreuren waren er dat In 2016 200.000, in 2017 300.000 en als het zo doorgaat dan komen we in 2018 op 400.000 dieren uit. In de zomer vinden er namelijk meer stalbranden plaats. Een toename van 100.000 per jaar dus. Onaanvaardbaar vindt niet alleen de Partij voor de Dieren maar ook Burning Souls, de Dierenbescherming, Wakker Dier en ook het LTO dringt aan op meer maatregelen. Uit de evaluatie van het actieplan stalbranden blijkt dat het echte probleem in de schaalvergroting zit. Door de schaalvergroting zijn er meer electrische installaties nodig en de omvang van de stallen is te groot om deze in 1 ruimte te concentreren. En dus is er meer kans op kortsluiting, waarmee dan ook meteen heel veel dieren het slachtoffer zijn.

Mevrouw van Dommelen van D66 heeft eerder vragen gesteld over het evaluatieplan stalbranden, waarvoor onze complimenten, en naar aanleiding van de beantwoording van het college hebben wij de volgende vragen.

1. Is in het uitvoeringsprogramma 2018 VTH (Vergunningverlening Toezicht en handhaving) een prioriteit voor brandveiligheid opgenomen? (Antwoord vraag 2)

2. Is in het kader van de regionale uitwerkingen POL 2014 aan de "relevante stakeholders" gevraagd om betere brandpreventie in bestaande en nieuwe dierverblijven?

3. Is in het kader van Limburgse land- en tuinbouw loont aan de sector gevraagd hoe zij haar verantwoordelijkheid kan nemen?

4. En wat was de uitkomst van 2) en 3)? Hoe heeft de sector gereageerd?

Voorzitter, we kondigen nu alvast een motie aan voor de eerstvolgende statenvergadering.

En we rekenen ook op steun van de partijen die ook hun bezorgdheid hebben geuit over de stalbranden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer