Vragen Subsidie Leolux(e) stoel


Indiendatum: dec. 2017

De provincie gaat de productie van een exclusieve stoel produceren, gemaakt van runderleer https://www.volkskrant.nl/economie/limburgs-bedrijf-mag-limburgse-stoel-maken-van-limburgs-leer-met-subsidie-van-provincie-limburg~a4545412/

De gedeputeerde geeft aan dat het om een innovatief product gaat, en dat de subsidie wordt verleend omdat het meubelbedrijf voor de stoel een toeleverend netwerk gebruikt van Limburgse boeren, ontwerpers en leerlooiers.

1) Wat zijn de aanwijzingen dat Leolux zonder deze subsidie van niet-Limburgse toeleveranciers gebruik zou maken?

2) Hoeveel winst heeft Leolux in 2016 gemaakt, en hoeveel meter Limburgse hagen kun je voor 165.000€?

De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij deze subsidie verleent vanwege het lokale netwerk van toeleveranciers, en “niet voor Leolux”. Inderdaad verbieden Europese staatssteun regels in het algemeen subsidies aan specifieke bedrijven. Volgens welke uitzondering op de Europese staatssteun regels is het geoorloofd deze subsidie te verlenen? En daarbij de voorwaarde van lokale toeleveranciers te stellen?

3) In hoeverre is een leren stoel een innovatief product? Als de innovatie in het ontwerp van de stoel zit, is dan niet ieder product waarvoor een ontwerp nodig een innovatie?

4) De subsidie is eenmalig, voor de opstartkosten. Is het niet normaal dat ieder nieuw product opstartkosten heeft?

5) Leerlooierij is een milieubelastende bedrijfstak: wat zijn de garanties dat de toeleveranciers op een duurzame manier werken?

6) Hoe verhoudt de ecologische footprint van een leren stoel zich tot die van een stoel van (algemeen gebruikelijke) synthetische materialen?

7) Zacht leer, gebruikelijk voor de meer luxe typen stoelen, komt van kalveren, niet van oudere koeien. Is het mogelijk dat voor het leer kalveren geslacht zullen worden?

8) Waar en hoe wordt gepubliceerd dat de provincie de steun heeft verleend?

9) Zal de provincie zelf ook een of meer exemplaren van de stoel ontvangen? En waar zullen die worden neergezet? 10) Volgens het bericht over de stoel op https://www.wijlimburg.nl/nieu... wordt er door de provincie voor 750.000 euro subsidie verleend aan een Duitse wielerploeg, omdat Tom Dumoulin daarbij betrokken is. Is daar ook sprake van Limburgse toeleveranciers (knechten)?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de gebruikelijke termijn.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

Carla Brugman

Groen Links Limburg

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 18 dec. 2017

Algemene toelichting: Dit initiatief is ontstaan op basis van een door de Provincie op 2 maart 2016 georganiseerde ontmoeting van vertegenwoordigers van diverse branches en sectoren rondom het thema (duurzame) vernieuwing en ontwikkeling van de landbouw (LLTL-2). Wezenlijk voor de toekomst van de landbouwsector is aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Vanuit deze ontmoeting is verkend of en onder welke condities het mogelijk is om te komen tot nieuwe ‘product marktcombinaties’. De agrarische sector heeft zelf hieraan een enthousiaste bijdrage geleverd door actieve inbreng van de LLTB.

Op basis van een brainstorm onder leiding van een start-up bedrijf en diverse partners is het idee geboren om het restproduct ‘huiden’ om te zetten naar een product met een hogere toegevoegde waarde. De meubelfabrikant Leolux heeft zich bereid verklaard om medewerking te verlenen en samen met de start-up IBI² (Institute of Biomimicry For Interior Innovations) deze nieuwe productieketen te organiseren en als launching costumer op te treden.

Essentieel in de aanpak is dat er een constante levering van huiden van een goede kwaliteit door Limburgse boeren gegarandeerd kan worden. Daartoe is door IBI²/Leolux en de LLTB een aanpak ontwikkeld om samen met een groep geïnteresseerde veehouders en een leerverwerker te zorgen voor de (constante) aanlevering van huiden, de (lokale) duurzame verwerking van de huiden etc. De aangesloten agrarische ondernemers hebben daartoe in de bedrijfsvoering de vereiste maatregelen
getroffen om aan de eisen van de aanpak te voldoen. Belangrijk is om te benadrukken dat deze keten niet exclusief voor één afnemer wordt opgezet. Hetaspect launching costumer wordt vertaald in de ontwikkeling van een nieuw meubel exclusief gestoffeerd
met Limburgs leer. De ontwikkelkosten van dit meubel in dit project worden gedragen door Leolux zelf.

Het unieke van het meubel is dat de productie van alle materialen en verwerking duurzaam en lokaal zalgebeuren dit in tegenstelling tot de meer traditionele productie waarbij materialen eenvoudig weg internationaal worden ingekocht.

raag 1.
Wat zijn de aanwijzingen dat Leolux zonder deze subsidie van niet-Limburgse toeleveranciers gebruik zou maken?

Antwoord.
Voor dit initiatief is er geen aanbod van regionaal geproduceerd c.q. verwerkt leer. Traditioneel wordt leer voor de meubelindustrie geproduceerd in landen als Frankrijk, Ierland, Zwitserland en Duitsland omwille van de vrije uitloop. Kern van het initiatief is de ontwikkeling van een constante en betrouwbaar aanbod van Limburgs geproduceerd leer van hoge kwaliteit dat bruikbaar is voor diverse afnemers waaronder de
meubelindustrie.

Vraag 2.
Hoeveel winst heeft Leolux in 2016 gemaakt, en hoeveel meter Limburgse hagen kun je onderhouden voor 165.000€? De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij deze subsidie verleent vanwege het lokale netwerk van toeleveranciers, en “niet voor Leolux”. Inderdaad verbieden Europese staatssteun regels in het algemeen subsidies aan specifieke bedrijven. Volgens welke uitzondering op de Europese staatssteun regels is het geoorloofd deze subsidie te verlenen? En daarbij de voorwaarde van lokale toeleveranciers te stellen?

Antwoord.
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het financieel Jaarverslag van Leolux 2016 dat is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze subsidie wordt verstrekt binnen het kader van de de-minimissteun, een binnen de Europese regelgeving geoorloofde vorm van staatssteun. In deze regeling zijn geen richtlijnen opgenomen over de inzet van lokale toeleveranciers.

Vraag 3.
In hoeverre is een leren stoel een innovatief product? Als de innovatie in het ontwerp van de stoel zit, is dan niet ieder product waarvoor een ontwerp nodig een innovatie?

Antwoord.
Zoals in het algemene toelichting beschreven zit het innovatieve aspect in de ontwikkeling van een nieuwe product-markt-combinatie voor de betrokken agrariërs en voor de organisatie van een nieuwe regionale productieketen met een hogere toegevoegde waarde. Daarnaast is het aspect duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij alle aspecten van deze productieketen.

Vraag 4.
De subsidie is eenmalig, voor de opstartkosten. Is het niet normaal dat ieder nieuw product opstartkostenheeft?

Antwoord.
Zoals aangeven is de subsidie niet gericht op het opstarten van de ontwikkeling van een nieuw product maar op het mogelijk maken van de ontwikkeling van en de organisatie van een nieuwe (productie)keten.

Vraag 5.
Leerlooierij is een milieubelastende bedrijfstak: wat zijn de garanties dat de toeleveranciers op een duurzame manier werken?

Antwoord.
Het hele project is opgezet vanuit het streven van alle deelnemers naar zo duurzaam mogelijke wijze vanproduceren en verwerken.

Vraag 6.
Hoe verhoudt de ecologische footprint van een leren stoel zich tot die van een stoel van (algemeen gebruikelijke) synthetische materialen?

Antwoord.
Wij kunnen geen valide uitspraken doen over de ecologische voetafdruk van duurzaam lokaal
geproduceerd producten versus de productie van synthetische materialen. Een en ander vergt een (te)
uitgebreide analyse. Op basis van de vraag van de consument wordt een product ontwikkeld met een zo
duurzaam mogelijk ingericht productieproces (looien met afbreekbare pigmenten en natuurlijke
looimiddelen).

Vraag 7.
Zacht leer, gebruikelijk voor de meer luxe typen stoelen, komt van kalveren, niet van oudere koeien. Is het mogelijk dat voor het leer kalveren geslacht zullen worden?

Antwoord.
Leer dat geproduceerd wordt voor de meubelindustrie is afkomstig van oudere dieren (met name stieren) omdat de te verwerken huiden zo groot mogelijk moeten zijn. Slacht van kalveren voor het gebruik van de huiden is derhalve niet aan de orde.

Vraag 8.
Waar en hoe wordt gepubliceerd dat de provincie de steun heeft verleend?

Antwoord.
In de subsidiebeschikking zijn de standaardvoorwaarden ten aanzien van communicatie opgenomen waarbij bij alle uitingen van het project dient te worden vermeld dat het project mede mogelijk gemaakt is middels de subsidie versterkt door de Provincie Limburg.

Vraag 9.
Zal de provincie zelf ook een of meer exemplaren van de stoel ontvangen? En waar zullen die worden
neergezet?

Antwoord.
Het ontvangen van het meubel door de Provincie is geen onderdeel van de subsidiebeschikking.

Vraag 10.
Volgens het bericht over de stoel op https://www.wijlimburg.nl/nieu... wordt er door de provincie voor 750.000 euro subsidie verleend aan een Duitse wielerploeg, omdat Tom Dumoulin daarbij betrokken is. Is daar ook sprake van Limburgse toeleveranciers (knechten)?

Antwoord. In het algemeen zien wij de inzet van lokale toeleveranciers wel als een pré bij een subsidietoekenning. Met de toekenning van subsidie voor de Limburg stoel is het stimuleren van de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel, de versterking van de duurzame Limburgse agrarische sector en de ontwikkeling van een nieuwe duurzame regionale productieketen als uitgangspunt genomen.

Ten slotte: In de commissievergadering Financiën, Economische Zaken en Bestuur van 26 januari 2018 is door mevrouw Lauvenberg-Evers(SP) een aanvullende vraag gesteld ten aanzien van dezesubsidieverlening. Zowel vraag (zoals uitgesproken) als antwoord zijn navolgend opgenomen.

Vraag.
Kunnen andere Limburgse bedrijven die ook alleen gebruik maken van Limburgse materialen ook een subsidie krijgen en zou een dergelijke subsidie niet alleen toegepast moeten worden aan een bedrijf dat zich in de opstartfase bevindt en niet aan een al bestaand winstgevend bedrijf.

Antwoord.
Alle in Limburg gevestigde bedrijven, zowel starters als niet starters, kunnen gebruik maken van de provinciale instrumenten en regelingen binnen de door uw Staten vastgestelde beleidskaders. Dat geldt bovendien ook voor de instrumenten en regelingen waarbij de Provincie Limburg de uitvoering belegd heeft bij derden (b.v. LIOF), dan wel samenwerkt met andere partners (b.v. Europese programma’s via
Stimulus).

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen Plusquin cs Maastricht Aachen Airport

Lees verder

Vragen over Foutieve vergunningaanvragen door agrarische adviesbureau’s

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer