Vragen Subsidie Leolux(e) stoel

De provincie gaat de productie van een exclusieve stoel produceren, gemaakt van runderleer https://www.volkskrant.nl/economie/limburgs-bedrijf-mag-limburgse-stoel-maken-van-limburgs-leer-met-subsidie-van-provincie-limburg~a4545412/

De gedeputeerde geeft aan dat het om een innovatief product gaat, en dat de subsidie wordt verleend omdat het meubelbedrijf voor de stoel een toeleverend netwerk gebruikt van Limburgse boeren, ontwerpers en leerlooiers.

1) Wat zijn de aanwijzingen dat Leolux zonder deze subsidie van niet-Limburgse toeleveranciers gebruik zou maken?

2) Hoeveel winst heeft Leolux in 2016 gemaakt, en hoeveel meter Limburgse hagen kun je voor 165.000€?

De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij deze subsidie verleent vanwege het lokale netwerk van toeleveranciers, en “niet voor Leolux”. Inderdaad verbieden Europese staatssteun regels in het algemeen subsidies aan specifieke bedrijven. Volgens welke uitzondering op de Europese staatssteun regels is het geoorloofd deze subsidie te verlenen? En daarbij de voorwaarde van lokale toeleveranciers te stellen?

3) In hoeverre is een leren stoel een innovatief product? Als de innovatie in het ontwerp van de stoel zit, is dan niet ieder product waarvoor een ontwerp nodig een innovatie?

4) De subsidie is eenmalig, voor de opstartkosten. Is het niet normaal dat ieder nieuw product opstartkosten heeft?

5) Leerlooierij is een milieubelastende bedrijfstak: wat zijn de garanties dat de toeleveranciers op een duurzame manier werken?

6) Hoe verhoudt de ecologische footprint van een leren stoel zich tot die van een stoel van (algemeen gebruikelijke) synthetische materialen?

7) Zacht leer, gebruikelijk voor de meer luxe typen stoelen, komt van kalveren, niet van oudere koeien. Is het mogelijk dat voor het leer kalveren geslacht zullen worden?

8) Waar en hoe wordt gepubliceerd dat de provincie de steun heeft verleend?

9) Zal de provincie zelf ook een of meer exemplaren van de stoel ontvangen? En waar zullen die worden neergezet? 10) Volgens het bericht over de stoel op https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/limburgse-koe-als-verdienmodel/ wordt er door de provincie voor 750.000 euro subsidie verleend aan een Duitse wielerploeg, omdat Tom Dumoulin daarbij betrokken is. Is daar ook sprake van Limburgse toeleveranciers (knechten)?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de gebruikelijke termijn.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

Carla Brugman

Groen Links Limburg