Zuide­lijke Reken­kamer onder­zoekt mogelijk provin­ciale inves­te­ringen MAA


24 december 2019

De Alliantie tegen uitbreiding MAA (Maastricht Aachen Airport) heeft hiertoe een verzoek ingediend. De Zuidelijke Rekenkamer zou dan de financiële investeringen van de Provincie Limburg als eigenaar, beheerder én subsidieverstrekker onder de loep nemen.

Dit wordt dan afgewogen tegen de zeer nadelige maatschappelijke gevolgen die MAA op Zuid-Limburg heeft. Denk immers aan de lucht-, licht-, geluidsoverlast en verstoorde nachtrust bij omwonenden; het gevaar met het nabijgelegen Chemelot; de impact op het klimaat en Zuid-Limburgse natuur; de hoge uitstoot van CO2, stikstof, fijnstof én ultrafijnstof; afwaaiende dakpannen door vortexschade...

Indien het tot een onderzoek komt, zal er getoetst worden op de nuttigheid en noodzaak van het voortbestaan van de Limburgse luchthaven. Immers, eenieder dient zijn steentje bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering. Ook de Provincie Limburg, zeker gelet op de recente PAS en Urgenda-arresten van de Hoge Raad die het terugdringen van broeikasgassen en stikstof onderstrepen. De luchtvaartsector is dan ook enorm vervuilend, maar er wordt geen belasting geïnd op kerosine en vliegtickets. Parkeren kan zelfs gratis bij MAA. De concurrentiestrijd is dan ook moordend: in een straal van 100km bevinden zich zeven (!) andere luchthavens. De gedane investeringen van de Provincie Limburg zouden door de Zuidelijke Rekenkamer kunnen worden onderzocht op recht- en doelmatigheid. Hierdoor kan de Zuidelijke Rekenkamer in haar eindrapportage mogelijkerwijs een sluitingsscenario onderzoeken. Een volledig onderzoek, dus.

Dit in tegenstelling tot de MKBA (maatschappelijke kosten/batenanalyse) die de Provincie Limburg zal uitvoeren betreffende MAA. Een sluitingsscenario in een MKBA werd door de rechtse partijen (VVD, CDA, PVV en FvD) als taboe bestempeld en uitgesloten van onderzoek.

Partij voor de Dieren Limburg steunt dit verzoek van harte. PvdD is dan ook van mening dat de Provincie Limburg immer de belangen van de Limburgers en de Limburgse natuur dient te behartigen, en niet die van de luchtvaartsector.

Feiten, het klimaat en burgerbelangen gaan altijd voor!

Gerelateerd nieuws

Provincie damt voortbestaan bever in; PvdD Limburg stelt vragen

Volgens De Limburger wordt het leefgebied van de bever in onze provincie bedreigd. De Provincie Limburg zou beverdammen in d...

Lees verder

Inzamelactie Dierenvoedselbank Limburg

Tijdens de feestdagen heeft de Partij voor de Dieren Limburg een inzamelactie gehouden voor de Dierenvoedselbank Limburg. In...

Lees verder