Politiek Café Parkstad in Brunssum


16 juni 2009

Op zaterdag 20 juni a.s. wordt er in Brunssum het “Politiek Café Parkstad” gehouden door en vóór leden van de Werkgroep Limburg Partij voor de Dieren.


Wat is Parkstad?
Het nieuwe Parkstad Limburg bestaat uit 7 gemeenten en wel: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken en ligt in de Oostelijke Mijnstreek van Zuid-Limburg. Nuth is niet officieel lid van Parkstad maar doet ook mee aan het Politiek Café Parkstad.

Het hoofddoel van dit “Politiek Café” is het gezellig bij elkaar komen om vooral sociale contacten te leggen met leden, nieuwe leden en geïnteresseerden.

Het is voor ons van belang te horen wat er zoal speelt binnen deze 8 gemeenten en welke rol de werkgroep hierin kan spelen.
Natuurlijk krijgt iedereen, die aanwezig is tijdens de bijeenkomst, spreektijd om een eigen initiatief op het gebied van dierenwelzijn onder de aandacht te brengen.

Daar de afstanden binnen de Provincie behoorlijk groot zijn, hebben wij in eerste instantie voor een “Politiek Café Parkstad” gekozen.
Leden en niet-leden van buiten Parkstad Limburg zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Het Politiek Café is voortaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 iedere maand en elke keer op een andere locatie binnen Parkstad. Informatie hierover op de website in de agenda.

Voor zaterdag 20 juni 2009 is de volgende locatie gekozen:

Brasserie Schuttershuuske, (openingstijd 11 uur)
Heidestraat 20,
6443 VZ Brunssum
van 11.00 tot 14.00 uur lijkt ons de meest geschikte tijd.


Niet al te vroeg op de zaterdag en het einde valt niet al te laat, zodat iedereen nog een leuke middag kan plannen.

Tijdens de bijeenkomst zullen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake komen:
1. Wat leeft er binnen in Brunssum?
2. Wat leeft er binnen in Parkstad?
3. Wat leeft er binnen de Provincie?
4. In te brengen agendapunten voor deze en volgende bijeenkomst(en).
5. Nieuwe afspraak vastleggen.

Na het Politiek Café willen wij een bezoek aan de kinderboerderij van Brunssum brengen en wij hopen natuurlijk op veel belangstelling vanuit de regio.

Indien je gezellig met ons samen vorm wilt geven aan het “Politiek Café Parkstad” op 20 juni a.s. kun je dit, liefst vóór 18 juni, per e-mail bij José Jacobi doorgeven jose.jacobi@home.nl

Brasserie Schuttershuuske ligt binnen een mooi wandelgebied en voor mensen, die daar zin in hebben, bestaat na afloop van de bijeenkomst de gelegenheid samen een wandeling te maken.

Mogen wij op jouw aanwezigheid rekenen?

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van de Werkgroep Limburg PvdD

Gerelateerd nieuws

Drastische maatregelen nodig om bijensterfte tegen te gaan

De Partij voor de Dieren vindt dat er op korte termijn drastische maatregelen genomen moeten worden om de bijensterfte tegen ...

Lees verder

PvdD kritisch op natuurbeleid provincie

Als het aan de provincie Limburg ligt, worden de 'lastige' natuurbeschermings, beschermingswetten en regels aan de ka...

Lees verder