Ook quaran­taine-maat­re­gelen pluim­vee­sector verlengd


26 maart 2020

Men zou het bijna vergeten: voor het Limburgse pluimvee in de bio-industrie geldt al sinds 12 februari een algehele ophokplicht. Naast het COVID-19 waart er immers nog een uiterst besmettelijke zoönose door Europa: H5N8, een zeer dodelijke variant van de vogelgriep. De pluimvee-quarantaine wordt nu met 4 weken verlengd.

Hoewel deskundigen er begin maart vanuit gingen dat het virus afzwakte, laaide H5N8 ruim een week geleden net over de grens bij Groningen weer op in Duitsland. Dit betekent dat minstens 4 miljoen dieren in Limburg nog tot eind april hutjemutje op elkaar gepropt worden.

Dit toont nog maar eens aan hoe onhoudbaar en schadelijk de bio-industrie is voor dier, mens en milieu. Immers, het H5N8-virus is, net als het COVID-19, een uiterst besmettelijke zoönose en daardoor tevens overdraagbaar op mensen. Bij dicht opeengepakte stallen krijgt men al snel een domino-effect: is één dier ziek, dan is binnen afzienbare tijd de hele populatie ziek. Daar zoönosen naar hun aard overdraagbaar zijn op mensen, vormt de bio-industrie een tikkende tijdbom voor mens én dier.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel H5N8 als het COVID-19 afkomstig zijn uit de bio-industrie. Altijd maar meer opbrengst, meer stallen, meer dieren, etc. leidt tot dit soort taferelen. Met alle gevolgen van dien. Nu is hét moment om dit systeem een halt toe te roepen!

Zodoende zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Niet vergeten: Corona ontstond door dieren te eten!! 😷🦠

Sluit je ook aan bij het #groeiendverzet, #makeLimburggreenagain en #NietVergetenCoronaKwamDoorDierenTeEten

Gerelateerd nieuws

PvdD: discriminatie van "vega-boeren" in subsidievoorwaarden moet stoppen

Provinciale regelingen omtrent Europese subsidies die bedoeld zijn voor agrariërs, sluiten boeren die zich bezighouden met ...

Lees verder

Ook plantaardige, diervriendelijke stichtingen en MKB getroffen door COVID-19

Ondernemers en stichtingen hebben het zwaar. 'Social distancing' betekent nauwelijks tot geen inkomsten voor het MKB; maar ...

Lees verder