Malafide honden- en katten­handel


7 februari 2007
Malafide fok en handel met katten is in opkomst. Tot nu toe doen de grootste excessen zich voor bij de hondenhandel. Maar steeds vaker duiken berichten op dat op geld beluste fokkers of handelaren zich op ook op de kattenmarkt begeven. Zij fokken uit puur winstbejag, met zo veel mogelijk nestjes per moederkat. Daarbij ontbreekt medische zorg en de kittens worden te vroeg bij de moeder weggehaald, niet gesocialiseerd en niet ingeënt.
Maar ook zijn er handelaren die bij een asiel een kat kopen voor 60 euro en deze een paar dagen later voor 80 euro aanbieden op het internet. Of die nestjes raskatten bestellen bij fokkers in Oost-Europa, naar Nederland vervoeren en hier via het internet verkopen. Dat vervoer gebeurt onder erbarmelijke omstandigheden, vaak met een neppaspoort waarop entingen vermeld staan die nooit gegeven zijn.
Omdat de prijs op het internet vaak lager ligt dan bij een raskattenvereniging of het dierenasiel, laten mensen zich verleiden in zee te gaan met deze fokkers en handelaren. De gevolgen laten zich raden: de dieren zijn zwak, ziek en moeilijk socialiseerbaar. Bovendien wordt daarmee (vaak onbedoeld) de malafide handel in stand gehouden.
Om paal en perk te stellen aan deze wanpraktijken pleit Partij voor de Dieren voor een strenge regelgeving in de dierenbranche. Een verplichte certificering van fokkers en handelaren en een verplichte Identificatie & Registratie door middel van het chippen van de kat, is een stap in de goede richting. Als bovendien de controle op de regelgeving verscherpt wordt, zal het makkelijker zijn om poezen de bescherming te geven die ze verdienen.

Gerelateerd nieuws

L1 radio-interview met Frank Wassenberg lijsttrekker PvdD Limburg

Vrijdag 9 februari is lijsttrekker Frank Wassenberg van de PvdD Limburg op de radio van L1 geinterviewd. Hieronder kunt u op...

Lees verder