Demo­cra­tische controle MAA door VVD onmo­gelijk; geen MKBA


13 december 2019

Provinciale Staten zijn door een initiatiefvoorstel van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie monddood gemaakt om een democratisch recht te doen gelden, aldus Peter Loomans. Partij voor de Dieren Limburg is al sinds 2017 voorstander van een maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA) om middels een gedegen, onafhankelijk onderzoek een weloverwogen besluit te kunnen nemen over Maastricht Aachen Airport. Gedeputeerde Staten besloten hier eerder toe, gesteund door de Controlecommissie. De rechtse partijen in PS besloten echter anders.

Door deze ontzegging van informatievoorziening wordt PS zo goed als monddood gemaakt. Nadat een eerdere MKBA-motie omtrent MAA werd afgewezen door PS, wilde een minderheid toch onderzoek laten verrichten. Hierop besloot GS alsnog een MKBA uit te laten voeren, echter zónder sluitingsscenario. De Controlecommissie, ooit in het leven geroepen om de democratie te versterken, besloot met een legitieme meerderheid van 25% tot een onderzoek naar MKBA met alle varianten. Een minderheid moet immers, ook bij beslissingen van de meerderheid, de kans hebben om te controleren of de genomen beslissing een juiste is. Uitgangspunt van een democratische rechtstaat. En juist dit democratisch gelegitimeerd besluit wordt nu weer teruggedraaid.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, het Christen Democratisch Appel, PVV en Forum voor Democratie blokkeerden de voorgenomen MKBA van de Controlecommissie. Niet alleen zorgt dit ervoor dat de democratisch, direct gekozen Provinciale Staten cruciale informatie ontzegd wordt. Hierdoor wordt ook een eerder genomen, democratische beslissing geblokkeerd.

Partij voor de Dieren Limburg is hierover, zacht gezegd, onthutst. Tot slot nog dit citaat: ‘Het kunnen onderzoeken door een minderheid van een beslissing van de meerderheid is één van de essenties waarmee Provinciale Staten samenwerken’. Was getekend: Joost Van Den Akker als Statenlid, thans Gedeputeerde met in zijn portefeuille (u raadt het al): MAA.

Gerelateerd nieuws

PvdD-motie hoogstam, heggen en graften overgenomen

De Limburgse hoogstamfruitboom komt terug in Limburg!! Vroeger had elk dorp, elke streek wel haar eigen fruitsoort. Op dit r...

Lees verder

Provincie damt voortbestaan bever in; PvdD Limburg stelt vragen

Volgens De Limburger wordt het leefgebied van de bever in onze provincie bedreigd. De Provincie Limburg zou beverdammen in d...

Lees verder