Motie Plusquin Betrek dieren­hulp­or­ga­ni­saties bij evaluatie waters­noodramp Limburg


30 september 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 september 2022, kennisgenomen hebbend van het Statenvoorstel Programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’

Constaterende dat:

  • Talloze dieren verdronken zijn tijdens de watersnoodramp in juli 2021 doordat zij ingesloten zaten en geen kant op konden;
  • De veiligheidsregio’s bevoegd gezag zijn bij rampenbestrijding, waarbij gevaar voor mens en dier beperkt en bestreden moet worden;
  • Verschillende dierenhulporganisaties als de Dierenbescherming, de Dierenambulance en stichting Dierenlot hulp aangeboden hebben aan de Limburgse veiligheidsregio’s om dieren in nood te redden;
  • De veiligheidsregio’s niet ingegaan zijn op dit aanbod, en deze organisaties ook niet om hulp hebben gevraagd;

Overwegende dat:

  • Het tijdens de watersnoodramp ontbrak aan een gecoördineerd evacuatieplan voor dieren;
  • Het accepteren van hulp of het actief benaderen van dierenhulporganisaties talloze dieren van de verdrinkingsdood had kunnen redden;
  • Er een evaluatie plaatsvindt over de watersnoodramp, waarbij dierenhulporganisaties niet betrokken zijn;
  • De commissaris van de Koning op basis van de Wet veiligheidsregio’s de nodige bevoegdheden heeft om de veiligheidsregio’s bij te staan;

Spreken uit:

  • Dat het wenselijk is om bij evaluatie van de watersnoodramp dierenhulporganisaties te betrekken, en een dierenevacuatieplan voor rampen op te stellen;
  • De commissaris van de Koning als adviseur van de veiligheidsregio’s deze wens hieraan te doen overbrengen.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, SP, GL, PvdA, CDA (5), 50PLUS

Tegen

D66, PVV, JA21, CDA (3), LokaalLimburg, VVD, Fractie Westhoff, FvD

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Aanvullend Programmaplan over waterveiligheidsnorm, aansprakelijkheid en adviezen Deltares

Lees verder

Motie Plusquin Coördineer langetermijnvisie drinkwaterbronnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer