Motie Plusquin Behoud Brand-brouwerij voor Limburg en de Limburgers


30 september 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 september 2022,

Constaterende dat:

 • Het Heineken-concern omwille van schaalvergroting en problemen omtrent verduurzaming besloten heeft om per 1 februari 2024 te stoppen met het brouwen van Brand-bier in Wijlre;
 • Brand-bier hierdoor gebrouwen gaat worden in Den Bosch en Zoeterwoude;
 • Daardoor een iconische Limburgs productiebedrijf van formaat uit het Heuvelland gaat verdwijnen;

Overwegende dat:

 • Het dorp Wijlre al een brouwcultuur kent sinds 1340, en de Brand-brouwerij één van de oudste pilsbrouwerijen van Nederland is;
 • Door het vertrek talloze streekproducten en tientallen banen verloren gaan voor de provincie Limburg;
 • Het vertrek een grote impact zal hebben op de Zuid-Limburgse woonomgeving, aangezien er gevallen bekend zijn waar zowel het consumeren van, als het werken bij de Brand-brouwerij, door wordt gegeven van generatie op generatie;
 • De naastgelegen brouwerij, die de meest duurzame brouwerij van Europa is, aantoont dat lokale verduurzaming van de brouwerij wel degelijk mogelijk is;
 • Brand-bier gebrouwen in een andere provincie bij de Limburger toch een andere nasmaak achterlaat;
 • De provincie bedrijven die verduurzamen en waarde toekennen aan de samenleving dien te te waarderen.

Van mening zijnde dat:

 • Het behoud van ambachtelijk gemaakte streekproducten en de lokale werkgelegenheid vóór winst-, schaal- en efficiëntievergroting zouden moeten gaan;
 • De Brand-brouwerij, haar unieke streekproducten alsook de werkgelegenheid behouden zouden moeten blijven voor Wijlre en de provincie Limburg;
 • Deze duurzaam verankerd zouden moeten worden en waartoe alles in het werk gesteld moet worden;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

 • Om de wens van provinciale staten om de Brand-brouwerij, haar streekproducten en werkgelegenheid te behouden voor de provincie Limburg over te brengen aan het Heineken-concern;
 • Daarbij het belang te onderstrepen om de streekproducten en de werkgelegenheid van de Brand-brouwerij in Wijlre en de provincie Limburg duurzaam te verankeren, zonder dat dit voor rekening komt van de Limburgse belastingbetaler.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, Fractie Westhoff, FvD, GL, LokaalLimburg, PvdA, SP, JA21

Tegen

D66, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Coördineer langetermijnvisie drinkwaterbronnen

Lees verder

Motie Plusquin Stop invliegen groente en fruit naar Maastricht Aachen Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer