Bijdrage Loomans Stichting Desti­nation Marketing Limburg


5 maart 2021

Voorzitter,

in juni 2020 werd een motie van Statenlid Werry-Wetzels aangenomen om het Limburgs toerisme te promoten. Na een slepend aanbestedingsproces heeft het college onlangs besloten dat ze met de een dezer dagen op te richten organisatie SDML hier invulling aan willen geven. Een vreemde keuze, want waarom kies je als college voor deze constructie als er al een heel scala aan toeristische organisaties actief is?

Nog vreemder wordt het als we de kritiek van Visit Zuid-Limburg lezen:

  • De in de offerteaanvraag van de provincie gestelde KPI’s zijn volgens VZL onrealistisch;
  • de expertise van SVL, Samenwerkende VVV’s in Limburg, wordt niet benut;
  • en het budget is te klein voor de doelstelling.

Dit wordt al in juli medegedeeld door VZL, in de korte tijd die hen geboden is, in een gesprek met de provincie. Deze zorgen worden in augustus nog eens driemaal herhaald. Daarbij wordt ook een nieuwe KPI-methodiek voorgesteld maar de provincie wil er niet aan. Daarop gaf VZL op 14 september jl. de offerte terug.

Gevraagd naar deze gang van zaken lezen wij als antwoord op schriftelijke vragen van Statenlid Werry: VZL had maar in augustus al moeten aangeven dat de offerte niet realistisch was.[1] Terwijl dit volgens VZL juist precies is wat er gebeurd is!

Uit deze stukken blijkt dat de gang van zaken zoals VZL die beleefd heeft heel anders is dan wordt voorgesteld door de provincie in haar beantwoording. Als VZL gelijk heeft dan zijn wij, provinciale staten, verkeerd ingelicht. En dat is in strijd met de informatieplicht (art. 167 lid 2 provinciewet). Wie heeft er nu gelijk? En hoe heeft dit kunnen gebeuren? En waarom die vreemde keuze voor SDML? Kan de gedeputeerde ons hier tekst en uitleg over geven?

Overweegt de gedeputeerde de opzet over SDML alsnog aan te passen? Of desnoods de oprichting van SDML terug te draaien, en overnieuw te beginnen?

Daarnaast is betreffende SDML door de provincie Limburg niet voldaan aan het toezichtcriterium. Advocate Ingrid van den Berge geeft hiervoor meerdere adviezen. Ook over het merendeel-criterium plaatst zij vraagtekens, en dan bedoel ik concreet iemand van een private onderneming onderdeel te laten zijn van het stichtingsbestuur. Hoe geeft de gedeputeerde invulling aan deze adviezen?

Dankuwel.