Peter Loomans


Statenlid

Onze nummer 2 op de lijst voor de provincie is Peter Loomans. Hij is sinds 2019 lid van Provinciale Staten en houdt zich bezig met de onderwerpen klimaat, energietransitie, mobiliteit, milieu en duurzaamheid. Peter is van huis uit chemisch technoloog. Hij werkt als scheikunde docent in Sittard. Peter is al vele jaren actief voor milieu en klimaat.

Peter Loomans zet zich in voor de Partij voor de Dieren omdat dit de enige partij is die verder kijkt dan de waan van de dag en die het behoud van het leven op aarde belangrijker vindt dan het in stand houden van een destructief economisch systeem.

Peter is Statenlid bij de Provincie Limburg. Hij woont in Roermond.
Meer over Peter op: LinkedIn

Gerelateerd

Waarom stemmen voor Provin­ciale Staten en het Water­schap Limburg van groot belang is?

Stem jij woensdag 15 maart ook Partij voor de Dieren (Waterschap) Limburg ?

Woensdag 15 maart mogen we onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Limburg. De opkomst voor Provinciale Statenverkiezingen ligt altijd lager dan bij landelijke verkiezingen. Waarom is het van groot belang om ook voor de Provinciale Staten en het waterschap te gaan stemmen? Tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2019 werd de zetelverdeling als volgt : CDA 9...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws