Peter Loomans


Statenlid

Peter is al vele jaren actief voor milieu en klimaat. Hij solliciteerde als kandidaat voor de Partij voor de Dieren omdat dit de enige partij is die verder kijkt dan de waan van de dag en die het behoud van het leven op aarde belangrijker vindt dan het in stand houden van een destructief economisch systeem. Sinds maart 2019 is Peter Statenlid in het Limburgs Parlement. Daar houdt hij zich bezig met de portefeuilles Financiën, Economie, Bestuur, Milieu en Duurzaamheid.

Gerelateerd

Formatie Limburgs college al stuk­ge­lopen voordat inhou­de­lijke onder­han­de­lingen waren afgerond

Voor de eerste keer was de Partij voor de Dieren betrokken bij college onderhandelingen. Als enige had de PvdD in deze formatieronde voorwaarden vooraf gesteld. In een motie was opgenomen dat er veranderingen moesten komen bij de stikstofaanpak, natuuraankoop en –beheer, de intensieve veehouderij en handhaving van milieuregels. Met die motie stemden op 3 juni negen partijen in (al...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws