Peter Loomans


Statenlid

Peter is al vele jaren actief voor milieu en klimaat. Hij solliciteerde als kandidaat voor de Partij voor de Dieren omdat dit de enige partij is die verder kijkt dan de waan van de dag en die het behoud van het leven op aarde belangrijker vindt dan het in stand houden van een destructief economisch systeem.

Gerelateerd

Verzet tegen biomas­sa­cen­trale slaagt; Provincie gaat zich inmengen omtrent ‘Lixhe’

Het had nogal wat voeten in de aarde: de geplande biomassacentrale net over de grens bij Maastricht en Eijsden. Na het actieve verzet vorige week maandag in Visé, voegde de Partij voor de Dieren nu de daad bij het woord in het Limburgs Parlement. Om de Limburgse luchtkwaliteit niet verder te laten verslechteren, riep PvdD-Statenlid Peter Loomans de Provincie Limburg op haar verantwoordelij...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws