Jules Vaessen


Beleids­me­de­werker

Jules Vaessen studeerde geschiedenis in Brussel en is thans bezig aan zijn masterstudie Nederlands recht te Maastricht. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel voor dier, mens en klimaat alsmede zijn hobby’s dieren houden (hond, katten, kippen) en tuinieren (zowel fruit, groenten als kruiden) om zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te leven, leidden hem naar Partij voor de Dieren.
Deze idealen zet hij momenteel in als beleidsmedewerker van de Limburgse Statenfractie. Daarnaast is Jules bestuurslid Acties bij PvdD-jongerenafdeling PINK! in Limburg.

Gerelateerd

Ook quaran­taine-maat­re­gelen pluim­vee­sector verlengd

Men zou het bijna vergeten: voor het Limburgse pluimvee in de bio-industrie geldt al sinds 12 februari een algehele ophokplicht. Naast het COVID-19 waart er immers nog een uiterst besmettelijke zoönose door Europa: H5N8, een zeer dodelijke variant van de vogelgriep. De pluimvee-quarantaine wordt nu met 4 weken verlengd. Hoewel deskundigen er begin maart vanuit gingen dat het virus ...

Bijdragen Moties Nieuws