Jules Vaessen


Junior-Beleids­me­de­werker

Jules Vaessen studeerde geschiedenis in Brussel en is thans bezig aan zijn masterstudie Nederlands recht te Maastricht. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel voor dier, mens en klimaat alsmede zijn hobby’s dieren houden (hond, katten, kippen) en tuinieren (zowel fruit, groenten als kruiden) om zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te leven, leidden hem naar Partij voor de Dieren.
Deze idealen zet hij momenteel in als beleidsmedewerker van de Limburgse Statenfractie. Daarnaast is Jules bestuurslid Acties bij PvdD-jongerenafdeling PINK! in Limburg.

Gerelateerd

Crimi­nelen konden meestemmen bij refe­rendum; cruciale voor­waarde ontbrak

“Een foutje moet kunnen”, zou je kunnen denken. Toch gaat dit niet altijd op. Zeker niet als het om het regelen van een referendum gaat. Het voorstel hiertoe ontbrak immers een cruciale voorwaarde. Dit had de werking van het hele referendum op het spel kunnen zetten. Dat kon zelfs een aspirant-burgercommissielid zien. Gelukkig was de Partij voor de Dieren Limburg als enige politieke partij bij de ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws