Jules Vaessen


Junior-Beleids­me­de­werker

Jules Vaessen (1990) studeerde geschiedenis in Brussel en is thans bezig
aan zijn masterstudie Nederlands recht te Maastricht. Een sterk
rechtvaardigheidsgevoel voor dier, mens en klimaat alsmede zijn hobby’s
dieren houden (hond, katten, kippen) en tuinieren (zowel fruit, groenten
als kruiden) om zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te leven,
leidden hem naar Partij voor de Dieren.

Deze idealen zet hij momenteel in als beleidsmedewerker voor zowel de Limburgse Staten- als voor de Heerlense raadsfractie. Daarnaast is Jules bestuurslid
Acties bij PvdD-jongerenafdeling PINK! in Limburg.

Gerelateerd

Verzet tegen biomas­sa­cen­trale slaagt; Provincie gaat zich inmengen omtrent ‘Lixhe’

Het had nogal wat voeten in de aarde: de geplande biomassacentrale net over de grens bij Maastricht en Eijsden. Na het actieve verzet vorige week maandag in Visé, voegde de Partij voor de Dieren nu de daad bij het woord in het Limburgs Parlement. Om de Limburgse luchtkwaliteit niet verder te laten verslechteren, riep PvdD-Statenlid Peter Loomans de Provincie Limburg op haar verantwoordelij...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws