Jules Vaessen


Frac­tie­me­de­werker

Jules Vaessen is beleidsmedewerker voor de Limburgse PvdD-statenfractie. Hij studeerde geschiedenis in Brussel en Nederlands recht te Maastricht. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel voor dier, mens en klimaat alsmede zijn passie om zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te leven, leidden hem naar Partij voor de Dieren.

Deze idealen zet Jules ook in als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Maastricht. Daarnaast is hij jarenlang fractiemedewerker bij de Heerlense PvdD-raadsfractie en bestuurslid Acties bij PvdD-jongerenorganisatie PINK! in Limburg geweest.

Jules is fractievoorzitter en raadslid in Maastricht
Volg Jules op: Facebook

Gerelateerd

Waarom stemmen voor Provin­ciale Staten en het Water­schap Limburg van groot belang is?

Stem jij woensdag 15 maart ook Partij voor de Dieren (Waterschap) Limburg ?

Woensdag 15 maart mogen we onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Limburg. De opkomst voor Provinciale Statenverkiezingen ligt altijd lager dan bij landelijke verkiezingen. Waarom is het van groot belang om ook voor de Provinciale Staten en het waterschap te gaan stemmen? Tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2019 werd de zetelverdeling als volgt : CDA 9...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws