Jules Vaessen


Beleids­me­de­werker

Jules Vaessen studeerde geschiedenis in Brussel en is thans bezig aan zijn masterstudie Nederlands recht te Maastricht. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel voor dier, mens en milieu alsmede zijn hobby’s dieren houden (hond, katten, kippen, paarden) en tuinieren (zowel fruit, groenten als kruiden) om zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te leven, leidden hem naar Partij voor de Dieren.
Deze idealen zet hij momenteel in als beleidsmedewerker van de Limburgse Statenfractie. Daarnaast is Jules bestuurslid Acties bij PvdD-jongerenafdeling PINK! in Limburg.

Gerelateerd

Amen­dement 41 aange­nomen!! Geitenstop gehand­haafd!!

Het is gelukt! Met een verschil van 2 stemmen werd het amendement aangenomen. Dit maakt de gang van zaken van vorige week meer dan goed. Het is vast bekend: voorzitter Theo Bovens ging er vorige week van uit dat toen de stemmen gelijk waren het amendement automatisch verworpen werd. Dit was echter in strijd met de Provinciewet, waardoor de stemming vandaag overnieuw werd gedaan. En met succes! Me...

Bijdragen Nieuws