Chandra Merx


De Maastrichtse Chandra is zelf werkzaam in de cultuursector en zet zich in door de acceptatie van LHBTIQA+ personen en voor de bewustwording van de waarde van cultuur. Zij besloot zich in te zetten voor de Partij voor de Dieren omdat dit de enige partij is die dieren een stem geeft. Zij staat nu op de lijst omdat zij er mede voor wil zorgen dat wij de generatie na ons niet opzadelen met onze problemen. Het is onze verantwoordelijkheid.